Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan kan göras per telefon till Skola24.

Det behövs inget konto i Skola24 för att använda tjänsten.
Det enda som behövs är en knapptelefon för att kunna knappa in elevens personnummer. Anmälan måste göras före klockan 08:00 varje dag eleven är frånvarande.

Sjukanmälan på telefon kan göras på följande språk:
0515-777 000 Svenska
0515-777 001 Engelska
0515-777 002 Arabiska
0515-777 003 Somaliska
0515-777 004 Pashto
0515-777 005 Albanska

Vill du läsa mer om Malmö stads kommunala skolors nya riktlinjer för närvaro och frånvaro: Frånvaro och ledighetSjukanmälan kan även göras per telefon till klassläraren


Grundskolan åk 1-6                                                                    Grundsärskolan                                                                

1A Marie-Louise Nilsson           0738-56 70 04                                                                    TRA Kristina Dahlberg     0734-23 14 96

1B Liselott Ogemark Ekdahl     0709-48 18 49                                                                    TRB Emelie Olsson            0734-23 17 74

2A Sara Glassel                            0738-56 71 14                                                                     TRC Karin Stiberg-Ek        0734-23 17 88

2B Maria Fridberg                      0738-56 69 79                                                                    TRD Emma Bengtsson      0709-48 20 76

3A Lena Jammeh                        0709-48 13 79                                                                    TRE Gun Nyhlen                 0734-23 17 87

3B Carina Holmgren                  0738-56 69 96                                                                    TRF Hanna Kenny              0734-23 17 82

4A Cornelia Al-Zayat                  0738-56 78 96                                                                    GRS 4-9D och E  Marie Stridh/Carina Sjöberg                0709-47 96 48

4B Anders Åkerlund                  0709-48 28 96                                                                    GR 1-5C Katarina Rembert/Fabian Jansson-Diercksen  0709-48 36 03

5A Susanna Sjöstrand                0709-48 26 81 

5B  Linda Strömberg                  0709-48 26 48

6A Misa Afandi                            0709-48 10 70

6B Zainab Al-Husseini               0766-31 99 07

1-6A Inger Rahm                         0708-52 75 03

Förberedelseklass Sofia Svensson, Ingrid Nilsson   0709-48 22 87

FA    Birgitta Ljunggren            0709-47 89 34

FB    Paula Pinto da Silva         0738-56 76 91