Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan kan göras per telefon till Skola24.

Det behövs inget konto i Skola24 för att använda tjänsten. 
Det enda som behövs är en knapptelefon för att kunna knappa in elevens personnummer. Anmälan måste göras före klockan 08:00 varje dag eleven är frånvarande.

Sjukanmälan på telefon kan göras på följande språk:

0515-777 000    Svenska 
0515-777 001     Engelska 
0515-777 002    Arabiska 
0515-777 003    Somaliska 
0515-777 004    Pashto 
0515-777 005    Albanska

Frånvaro som genererar frånvarotimmar:
  • Frånvaro anmäld från hemmet 
  • Frånvaroanmäld från skolan (om eleven p.g.a sjukdom har besökt syster och avbryter skoldagen)
  • Sen ankomst
  • Ledighet
  • Övrigt (läkarbesök eller tandläkarbesök): sådana besök skall alltid meddelas mentor som för in detta i Skola 24.
Blankett för Beställning av Skola24 konto för vårdnadshavare finns att ladda ner på följande länk: Ansökan om konto i Skola24
Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet skriftligen och det är sedan skolans rektor eller mentor på uppdrag av rektor som fattar ett beslut.

Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet. För att längre ledighet ska kunna beviljas måste det finnas särskilda skäl.

Blanketten för ansökan om ledighet är gemensam för samtliga kommunala grundskolor i Malmö stad.

Hämta blanketten "Ledighetsansökan för elev" på sidan Tjänster & blanketter under rubriken Grundskola.

Ansökan lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten.

Önskar du läsa mer om Malmö stads kommunala skolors nya riktlinjer för närvaro och frånvaro så klicka på följande länk: 
Frånvaro och ledighet


Frånvaroanmälan kan även göras per telefon till klassläraren