Att välja skola

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska gå på.
Det gäller både förskoleklass och grundskolan, årskurs 1-9.


  Länkar:

Att välja skola läsåret 2018/2019