Information från skolan

Inbäddat i grönska och närheten till Rosengårds IP och Rosengårdsbiblioteket ligger Örtagårdsskolan. Vi är en
F–6-grundskola samt 1–9 grundsärskola i stadsdelen Rosengård i Malmö.
Vår skola har cirka 440 elever som omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och LSS-hemvist.

Vi vill att varje elev ska nå sin fulla potential och för att öka måluppfyllelse arbetar vi riktat med bl.a. NTA (natur, teknik för alla), Skapande skola och Vattenlek.

Språkutveckling genomsyrar vår undervisning och förra läsåret började vi i liten skala att integrera detta med filminspelningar och drama. Vi vill att alla våra elever ska ta del av detta och har därför utökat verksamheten med ny bildsal, filmstudio samt anställt IT-pedagog på 100 %.

Idrott utan gränser (IUG) kommer att ha verksamhet på skolan från och med höstterminen 2017. Idrott Utan Gränser har sedan starten 2004 genom idrott och förebilder stöttat tusentals barn och ungdomar till att se möjligheter, tro på sig själva, ta för sig och delta aktivt i skola och idrottsliv.

För att vi ska skapa varje elevs bästa skola arbetar all personal på Örtagårdsskolan tillsammans för att skapa en trygg och trivsam tillvaro för att eleverna hela tiden ska utveckla en högre måluppfyllelse. Ett sätt att nå detta är studiero och därför har vi valt att fokusera på detta i vår åtagandeplan.

All forskning visar att studiero leder till högre måluppfyllelse och på Örtagårdsskolan sätter vi kunskapen i centrum. Lärmiljön här präglas av lust, glädje och nyfikenhet för det är då du lär dig som bäst!


 
Länkar

Behandling av personuppgifter för elever och vårdnadshavare

Att välja skola

Modersmål

Information angående elevförsäkringar