Örtagårdsskolan är en kommunal grundskola i Malmö stad. 
Skolan har även en officiell webbplats på malmo.se.